Ceník

Naše ambulance má uzavřenou smlouvu s následujícími zdravotními pojišťovnami: VZP 111, VoZP 201, ČPZP 205, OZP 207, ZPMV 211, RBP 213.

Pro klienty, kteří nemají k psychologické péči zdravotní indikaci platí následují ceník:


PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ

Individuální konzultace / psychoterapie, 50min 700 Kč
Individuální supervize, 50 min 800 Kč

Psychodiagnostika dle rozsahu a náročnosti vyhodnocení testů:


Komplexní psychologické vyšetření 4000 Kč
(zahrnuje rozhovor 1 hod, administraci testů kognitivních schopností, testů osobnosti, příp. dalších metod 3 hod, vyhodnocení testů a vyhotovení písemné zprávy 2-3 hod, konzultaci nad výsledky 0,5-1 hod)

Cílené psychologické vyšetření 2500 Kč
(zahrnuje rozhovor 1 hod, administraci testů dle cíle vyšetření 1-2 hod, vyhodnocení a vyhotovení písemné zprávy 2 hod, konzultaci nad výsledky 0,5 hod)

Orientační psychodiagnostika např. k vyloučení 1500 Kč/os.
závažné psychopatologie při výběru zaměstnanců
(zahrnuje hromadné testování uchazečů, krátký rozhovor, vyhodnocení testů, stručný písemný výstup)

Bankovní spojení:

133770797/0300