Informace o mně

Jsem klinická psycholožka a certifikovaná Gestalt psychoterapeutka.
Kvalifikace a dosažená praxe:
  • Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filosofické Fakultě University Palackého v Olomouci, studium ukončeno 1998
  • Do roku 2006 jsem pracovala ve Speciálně pedagogickém centru pro děti se zdravotním postižením.
  • V mém profesním i osobním směřování mě nejvýrazněji ovlivnilo absolvování komplexního výcvikového a vzdělávacího programu v Gestalt psychoterapii (Dialog, Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii - výcvik je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP). Výcvik jsem ukončila zkouškou a získáním diplomu Gestalt psychoterapeuta, 2008. Od r. 2011 jsem členkou lektorského týmu, aktuálně na pozici trenér-junior
  • Od roku 2007 pracuji jako psycholožka a psychoterapeutka v psychiatrické ambulanci pro dospělé.
  • V roce 2012 jsem složila atestační zkoušku v oboru klinická psychologie a získala certifikaci v oboru systematická psychoterapie.

Členství v profesních organizacích:
  • členkou Výboru České společnosti pro Gestalt terapii (www.csgt.cz)
  • členkou Asociace klinických psychologů (www.akpcr.cz)
  • členkou České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (www.psychoterapeuti.cz)
  • hlásím se k etickým kodexům těchto organizací.

Psychoterapeutické zaměření:
  • Při své práci s klienty vycházím z principů Gestalt psychoterapie.