Aktuálně


Psycholog vám může být užitečný zejména v těchto životních situacích:

  • Životní krize, adaptace na životní změnu
  • Vztahové problémy (partnerské, sourozenecké, mezigenerační, pracovní…)
  • Úzkostné a panické stavy, fobie (strach z lidí, strach z uzavřených prostor, strach nakupovat, cestovat v MHD…)
  • Depresivní stavy (smutná nálada, ztráta energie, ztráta smyslu života)
  • Závislost na alkoholu a jiných návykových látkách (terapie pro závislé nebo poradenská pomoc pro jejich rodinné příslušníky)
  • Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
  • Pomoc pro oběti trestných činů (domácí násilí, přepadení, znásilnění…)
  • Pomoc při vyrovnávání se s těžkou osobní historií (výchova v dysfunkční rodině, ztráta rodičů, sexuální zneužívání, psychické či fyzické týrání v dětství a dospívání…)
  • Psychospirituální krize
  • Podpora osobnostního rozvoje