Supervize

Individuální a skupinovou supervizi nabízím pouze pro kolegy*ně, kteří se vzdělávají v Gestalt modalitě.

Způsobilost k vykonávání supervize jsem získala v r. 2017 absolvováním Výcviku supervize v Gestalt psychoterapii (Dialóg – Slovenský Inštitút pre Výcvik v Gestalt Psychoterapii, Košice) pod vedením supervizorů EAGT – Jay Levin MA (USA) a Dr. Talia Levine Bar Yoseph (Izrael).

Cena supervize:

Individuální supervize 50 min / 1000 Kč

Skupinová supervize 60 min / 300 Kč / os.

Máte zájem o supervizi
v Gestalt psychoterapii? Kontaktujte mě