Více o mně

Jsem klinická psycholožka, psychoterapeutka a Gestalt supervizorka.

Mám krásnou práci. Sekávám se s lidmi v důvěrném kontaktu, ve kterém společně rosteme.

Když jsem se před mnoha lety setkala s Gestalt psychoterapií, zdálo se mi, jako bych znovu objevila něco mně vlastního a bytostně přirozeného. Velmi si vážím lidské svobody a práva na důstojnost, respektuji individualitu a odlišnost každého člověka. Nechci si hrát na experta a radit lidem, co by měli dělat. Chci se s nimi setkávat v upřímném a podpůrném prostředí, zajímat se o ně, nabízet skutečný lidský kontakt a láskyplně rozvíjet jejich uvědomění. Toto je Gestalt a proto mu zůstávám věrná jak v životě, tak v psychoterapii.

V posledních letech mě hodně baví být nápomocná kolegům*yním, kteří si vybrali psychoterapii nebo jinou pomáhající profesi jako svoji životní cestu. Spolupodílím se na vedení výcvikové skupiny, nabízím kolegům*yním supervize a individuální sebezkušenost v psychoterapii.

Kvalifikace: 

 • Jednooborová psychologie na Filosofické Fakultě University Palackého v Olomouci, ukončeno 1998.

 • Komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (Institut Dialog- Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii / 620 hodin). Výcvik akreditován MZ ČR a Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP.  Ukončeno zkouškou a získáním diplomu Gestalt psychoterapeuta v roce 2008.

 • Atestační zkouška MZČR v oboru klinická psychologie 2012

 • Certifikace v oboru systematická psychoterapie 2012

 • Výcvik supervize v Gestalt psychoterapii (Dialóg – Slovenský Inštitút pre Výcvik v Gestalt Psychoterapii, Košice/ 100 hod) pod vedením supervizorů EAGT – Jay Levin MA (USA) a Dr. Talia Levine Bar Yoseph (Izrael), ukončeno 2017.

Praxe: 

 • 1997 – 1998

  PL Šternberk 

 • 1998 – 2006

  Speciálně pedagogické centrum pro děti s mentální retardací a kombinovaným zdravotním postižením

 • 2000 – 2017

  Dlouhodobá spolupráce na různých projektech v sociální sféře, zejména v oblasti podpory rodin pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením a také v oblasti poradenství pro klienty*ky s poruchami příjmu potravy 

 • 2007 – 2017

  Psychiatricko-psychologická ambulance pro dospělé, Lechowiczova 4, Ostrava – psychodiagnostika, individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie pacientů*ek závislých na alkoholu

 • Od 2016 dosud

  Trenérka a  supervizorka Institutu Dialog – Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii 

 • Od 2018 dosud

  Soukromá psychologická praxe – soukromé zdravotnické zařízení registrované odborem zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Členství v profesních organizacích: 

 • Česká společnost pro Gestalt terapii (www.csgt.cz) – jsem členkou odborné rady ČSGT.
 • Českomoravská psychologická společnost (www.cmpsy.cz)
 • Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP (www.psychoterapeuti.cz)
 • Hlásím se k etickým kodexům těchto organizací.

Moje služby

Individuální psychoterapie

Nabízím individuální psychoterapii dospělých hrazenou ze zdravotního pojištění (pro indikované pacienty), psychoterapii pro samoplátce (bez indikace) a také sebezkušenostní psychoterapii pro frekventanty psychoterapeutických výcviků.

Supervize

Nabízím individuální a skupinovou supervizi pro své kolegy – frekventanty a absolventy psychoterapeutických výcviků v Gestalt psychoterapii.

Psychologické vyšetření

Nabízím psychologickou diagnostiku včetně diferenciální diagnostiky pro indikované pacienty (na základě žádanky ošetřujícího lékaře).

Máte zájem o mé služby? Kontaktujte mě

Můžete se na mě obrátit, pokud vás trápí psychická porucha či duševní onemocnění, máte složité životní období, vztahové obtíže, doléhá na vás stres, zažíváte projevy vyhoření nebo trpíte následky traumatu… Ale také potřebujete-li průvodce na cestě integrace a rozvoje své osobnosti.